Ốc titan gr5, 6ly dài từ 1 phân đến 9 phân, đầu dù nhỏ chuyên để gắn lốc máy và 1 số vị trí khác

Liên hệ