Kim phun (Pet phun) REDLEO (Từ 130cc đến 160cc) cho Winner 150, Sonic 150, Ex 150, Mx King 150 (Bảo hành vĩnh viễn)

650,000