DREAM 100 đón tết 2019. Nội công: Lòng kiếng trái nén 54, dên nhỏ, bình xăng ga dẹp 28, full lửa super. Dàn ngoài: Full đồ zin

Liên hệ