– Số điện thoại shop: 099.696.3275 – 099.696.3276 (9h00 – 19h00)
– Địa chỉ shop: 150 / 5 Trần Tuấn Khải, Phường 5 – Quận 5
– Website: vyquan5.vn
– Fanpage: Vỹ Quận 5 Shop